Adatvédelmi tájékoztató az iskola irodai munkatársainak személyes adatainak kezeléséről

Jelen tájékoztató az [Iskola] irodai munkatársainak személyes adataira vonatkozik.

Iskolánk elkötelezett munkatársaink személyes adatainak biztonságos tárolása és kezelése iránt. A tájékoztató célja, hogy ismertessük, milyen adatokat gyűjtünk, hogy használjuk az adatokat, hogy tudják munkatársaink kérni, hogy kevesebb információt kezeljünk róluk és milyen folyamatokkal védjük személyes adataik biztonságát.

Amit ígérünk

 1. Megfelelő adatvédelmi intézkedéseket léptetünk életbe és minden más szervezettőt elvárjuk, amelyikkel együttműködünk, hogy hasonló minőségű szolgáltatást nyújtson nekünk.
 2. Ha személyes adatokat kérünk és kezelünk, akkor el fogjuk magyarázni, miért kérjük az adatokat és mihez fogjuk azokat használni, kivel osztjuk meg az adatokat.
 3. Csak akkor gyűjtünk személyes adatokat, ha ez adatvédelemi szempontból jogszerű.
 4. Csak annyi személyes adatot kérünk, ami szükséges ahhoz, hogy szolgáltatásainkat megfelelő szinten tudjuk nyújtani és szerződéseinknek ill. a törvényi előírásoknak eleget tudjunk tenni.
 5. A személyes adatokat csak arra a célra használjuk, amire eredetileg gyűjtöttük.
 6. Ha valaki szeretné megtudni, milyen személyes adataink vannak róla, vagy szeretné azokat módosítani vagy törölni, akkor ezt bármikor kérheti úgy, hogy ír a [privacy e-mail cím] e-mail címre. A kérést teljesítjük, feltéve, hogy az nem ellentétes törvényi vagy szerződéses kötelezettségeinkkel.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Adatkategória Adatmezők Mire használjuk
Személyes adatok Név, születési név, anyja neve, születés helye és ideje, lakcím, személyi száma, adóazonosító, TAJ szám, bankszámlaszám
 • Munkaszerződéshez
 • Kapcsolattartáshoz
Jelenlét
 • Melyik nap hány órát dolgozott
 • Betegségigazolás
 • Elszámolás / Bérszámfejtés
 • Bérlap
Ügyviteli rendszer Hozzáférési adatok (email, jelszó, műveletek naplózása)
 • Rendszerhez hozzáférés
 • Tevékenységek naplózása

Mire használjuk a személyes adatokat?

 1. Jogviszony (alkalmazotti / megbízási / alvállalkozói) fenntartásához, személyzeti folyamatokhoz, pénzügyi elszámoláshoz (szerződés, elszámolás / számlázás, kapcsolattartás)
 2. Tanárok és céges ügyfelek felé kapcsolattartás céljából

Milyen jogi alapon gyűjtünk személyes adatokat?

  A személyes adatokat
 1. szerződéses viszony kialakításához vagy
 2. jogos érdekből

gyűjtjük.

A munkaszerződés megkötéséhez szükségesek a személyes adatok ahhoz, hogy a szerződés jogszerű legyen, tehát ebben az esetben az adatok a szerződéses viszony kialakításához kellenek.

Munkakörből adódóan szükséges a céggel kapcsolatban álló személyek és szervezetek számára, hogy meg legyen adva, ki az illetékes. Ilyenkor a munkatárs adatait jogos érdekből adjuk meg.

Kivel osztjuk meg a személyes adatokat?

A munkatárs nevét és céges elérhetőségét megosztjuk az iskola többi munkatársával és azokkal a személyekkel vagy szervezetekkel (tanárokkal, céges ügyfelekkel), akikkel a munkája során kapcsolatban áll.

Pénzügyi adatainkat megosztjuk a könyvelőnkkel.

Megoszthatjuk az adatokat állami szervekkel kérésükre, amennyiben ez törvényileg megalapozott.

Minden magánszeméllyel és szervezettel, mely hozzáfér a személyes adatokhoz miközben megbízásunkból részt vesz a szolgáltatásaink teljesítésében, szigorú szerződésest kötünk a személyes adatok védelmének biztosítása és az adatvédelmi törvények betartása érdekében. Időnként független auditorral ellenőrizzük, hogy a szolgáltatók megfelelnek-e az elvárásainknak.

Meddig tároljuk a személyes adatokat?

Munkatársaink személyes adatait munkaviszonyuk befejezésének naptári évét követő 6 naptári évig tároljuk. A pénzügyi adatokat, így az azokon szereplő személyes adatokat szintén.

Ezt követően a személyes adatokat töröljük vagy átalakítjuk, hogy ne legyenek személyhez köthetők (anonimizáljuk).

Hogy gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról?

Az internet nem egy biztonságos médium, ezért online kommunikációs technológia segítségével (mint e-mailben) küldött információ biztonságossága nem garantálható. Onnan kezdve viszont, hogy a személyes adat megérkezett hozzánk, biztonságban van és az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

  Mit teszünk a biztonság érdekében:
 1. Mindenkinek a szerződésében (munkaszerződés, hallgatói szerződés, céges szerződés), aki hozzáfér személyes adatokhoz szerepel, hogy betartja az adatvédelmi szabályainkat.
 2. Minimalizáljuk a tanfolyamok során nyomtatott dokumentáció mennyiségét. A nem releváns dokumentumokat megsemmisítjük. Amit lehet elektronikusan tárolunk, a papíralapú dokumentumokat elzárva tároljuk úgy, hogy csak az iskolaszemélyzet férjen hozzá és közülük is csak az illetékesek.
 3. Az irodai számítógépek külön zárható szobában van, minden számítógép jelszóval védett. A számítógépeken lokálisan nem tárolunk adatot, csak a hálózaton. A hálózaton tárolt adatokról naponta biztonsági másolat készül. A számítógépekhez csak az iskolaszemélyzet fér hozzá, mindenkinek saját felhasználói hozzáférése van.
 4. A személyes adatok elektronikus tárolása és kezelése egy online felhőalapú rendszerben történik, mely megfelel az adatvédelmi szabályoknak. Használatához bejelentkezés szükséges, az adatokat titkosítva továbbítja, az adatok védelmét biztonságos szoftver és hardver infrastruktúra kialakításával éri el, az adatokról legalább napi rendszerességgel másolat készül.

Hogy lehet a személyes adatokat ellenőrizni, javítani, körét korlátozni és törölni?

Lehetőség van az általunk tárolt személyes adatok ellenőrzésére, módosításra, a tárolt adatok mennyiségének korlátozására vagy törlésére.

  Ezeket a következőképpen lehet kérni:
 1. postai úton a [iskola név és cím] címre küldött kéréssel vagy
 2. a [telefonszám] telefonszám hívásával
 3. [privacy email cím] e-mailcímre küldött kéréssel

Ha nem vagy megelégedve azzal, ahogy a kérésed kezelve van, jogod van panaszt tenni a következő címen:
   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   http://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html

Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Ha az adatvédelmi folyamatainkban változás következik be, akkor a tájékoztató új verziója itt lesz olvasható: [adatvédelmi nyilatkozat link] és a változásokat ki fogjuk emelni. Ha a változás jelentős, akkor az illetékeseket a rendszerbe való bejelentkezéskor is tájékoztathatjuk. A változtatásokhoz hozzájárulást is fogunk kérni, amennyiben az törvény szerint szükséges.


Utolsó módosítás: 2018. május 25.