A SchoolDrive szolgáltatási szintje

 1. A SchoolDrive vállalt szolgáltatási szintje. A Szolgáltató minden gazdaságilag ésszerű erőfeszítést megtesz azért, hogy a SchoolDrive webes felülete működjön, és minden egyes naptári hónapon belül az Üzemidő 99%-ában elérhető legyen az Ügyfelek számára. Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás teljesítményének bármely, alább definiált problémáját tapasztalja abból fakadóan, hogy a Szolgáltató nem képes biztosítani a Szolgáltatást, az Ügyfél jogosulttá válik az alább leírt Szolgáltatás-jóváírásra („A SchoolDrive vállalt szolgáltatási szintje”).
 2. A kifejezések meghatározása. A SchoolDrive vállalt szolgáltatási szintjéhez kapcsolódó kifejezéseket a következő értelemben használjuk:

  "Üzemkimaradás" - olyan állapot, amikor több mint öt százalékos a felhasználói hibák aránya. Az Üzemkimaradás mérése a szerveroldali hibaaránnyal történik.

  "Tartós üzemkimaradás" - több mint tíz egymást követő percen át tartó Üzemkimaradás. A tíz percnél rövidebb ideig tartó szakaszos Üzemkimaradások nem számítanak a Tartós üzemkimaradások közé.

  "Havi üzemidő százaléka" - a következő számítás eredménye: a naptári hónap perceinek száma – a naptári hónap Tartós üzemkimaradásaiból eredő Üzemkimaradás időtartama percben / a naptári hónap perceinek száma.

  "Tervezett üzemkimaradás" - azok az időtartamok, amikor a Szolgáltató öt nappal az Üzemkimaradás kezdete előtt tájékoztatja az Ügyfeleket a várható Üzemkimaradásról. Naptári évenként legfeljebb tizenkét órányi Tervezett üzemkimaradás fordulhat elő. A SchoolDrive vállalt szolgáltatási szintje szempontjából a Tervezett üzemkimaradás nem minősül Üzemkimaradásnak, és nem számít bele a Tartós üzemkimaradásba.

  "Éjszakai karbantartás" - olyan Üzemkimaradás, amikor a Szolgáltató éjszaka 0:00-4:00 CET között karbantartást végez a Szolgáltatáson és amelyről Szolgáltató nem köteles előre tájékoztatni az Ügyfelet. A SchoolDrive vállalt szolgáltatási szintje szempontjából az Éjszakai karbantartás nem minősül Üzemkimaradásnak, és nem számít bele a Tartós üzemkimaradásba.

  "Szolgáltatás" - a SchoolDrive szolgáltatása, amelyet a Szolgáltató nyújt a Szerződés értelmében.

  "Szolgáltatás-jóváírás" - (a) három napi Szolgáltatás, amellyel díjmentesen meghosszabbítjuk a Szolgáltatás tartamát, ha a Havi üzemidő aránya bármely naptári hónapban 98,0 % és 99,0% közé esik; vagy (b) hét napi Szolgáltatás, amellyel díjmentesen meghosszabbítjuk a Szolgáltatás tartamát, ha a Havi üzemidő aránya bármely naptári hónapban 95,0 % és 98,0% közé esik; vagy (c) tizenöt napi Szolgáltatás, amellyel díjmentesen meghosszabbítjuk a Szolgáltatás tartamát, ha a Havi üzemidő aránya bármely naptári hónapban 95,0 % alá esik.

 3. A szolgáltatás-jóváírás igénylése az Ügyfél kötelessége. Az Ügyfél csak akkor részesülhet bármelyik fent meghatározott Szolgáltatás-jóváírásban, ha harminc (30) napon belül értesíti a Szolgáltatót attól számítva, amikor az Ügyfél jogosultságot szerez a Szolgáltatás-jóváírásra. Amennyiben az Ügyfél nem teljesíti a jelen követelményt, elveszíti a jogát a Szolgáltatás-jóváírásra.
 4. Maximális szolgáltatás-jóváírás. A Szolgáltató által az egy hónapban bekövetkező Tartós üzemkimaradásokért megadott Szolgáltatás-jóváírás nem haladhatja meg a Szolgáltatás tartamának végéhez adott 15 napot. A Szolgáltatás-jóváírás nem váltható át anyagi ellenszolgáltatásra.
 5. A SchoolDrive vállalt szolgáltatási szintjébe bele nem tartozó elemek. A SchoolDrive vállalt szolgáltatási szintje nem érvényes azokra a teljesítményproblémákra, amelyeket: (i) a Szolgáltató hatáskörén kívül tényezők okoznak; (ii) amelyek az Ügyfél vagy bármely harmadik fél cselekedeteiből vagy mulasztásaiból erednek; és (iii) amelyeket az Ügyfél berendezései és/vagy harmadik fél berendezései okoznak (amelyek nincsenek a Szolgáltató elsődleges irányítása alatt). Amennyiben az Ügyfél él a SchoolDrive vállalt szolgáltatási szintjéből eredő jogaival, akkor a jelen SchoolDrive szolgáltatásiszint-szerződés az Ügyfél egyetlen és kizárólagos jogorvoslata arra az esetre, ha a Szolgáltató nem képes nyújtani a Szolgáltatást.